اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بویین میاندشت آماده شنیدن پیشنهاد ها و انتقادات کلیه عزیزان در جهت بهبود فعالیت های فرهنگی هنری شهرستان می باشد

حسن کیخائی « مسئول اداره »

آدرس ایمیل:

شماره تماس: 03157524585